Kodverkstan AB är ett kunskapsföretag som fokuserar sin verksamhet på databasintensiva realtidssystem. Dessa värdeskapande IT-lösningar levereras främst inom logistiksektorn.

Ett flertal av dessa lösningar har innefattat en kombination av olika typer av maskinstyrningar och administrativa program i Microsoft-miljö. Tillsammans ger detta en unik kunskapsmix där inga lösningsförslag är främmande.

Kodverkstan AB fokuserar inte enbart på mjukvarusidan utan satsar även på att hålla en hög kunskapsnivå inom den senaste hårdvaran för att kunna implementera denna i totallösningar som är lätta att underhålla och administrera.

Kodverkstan AB
Stortorget 4
211 34 Malmö
+46(0)40-97 74 00
info@kodverkstan.com